•  

  SỨ MỆNH

  "Với triết lý kinh doanh “Lợi ích sẻ chia VIETFOODS cam kết mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng và chất lượng bảo vệ sức khỏe cộng đồng bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của mình với cuộc sống con người và xã hội"

   

  TẦM NHÌN

  "VIETFOODS phấn đấu trở thành thương hiệu hàng đầu Việt Nam đưa tới người tiêu dùng những sản phẩm dinh dưỡng và sức khỏe phục vụ cuộc sống con người"

   

  TRIẾT LÝ KINH DOANH

  "VIETFOODS mong muốn trở thành sản phẩm được yêu thích ở mọi khu vực, lãnh thổ. Vì thế với triết lý kinh doanh “Lợi ích sẻ chia”, Công ty đã và đang sẻ chia lợi ích không chỉ cho các cổ đông, người lao động, cho khách hàng, người tiêu dùng sản phẩm một cách hiệu quả nhất, mà còn thường xuyên sẻ chia lợi ích với cộng đồng, hướng tới những con người, vùng đất còn vất vả, khó khăn"