• GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TÍCH

   

  Doanh nghiệp 06 năm liền đạt danh hiệu hàng việt nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn

   

  Nhà máy sản xuất của công ty được Chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 22000, HACCP

   

  Giải thưởng thương hiệu sản phẩm dịch vụ Việt Nam phát triển bền vững

   

  Giải thưởng Doanh nghiệp Việt Nam vàng năm 2008

   

  Siêu cup thương hiệu nổi tiếng vì sự nghiệp bảo vệ sức khỏe và phát triển cộng đồng

   

  Cúp vàng thương hiệu an toàn vì sức khỏe cộng đồng

   

  Huy chương vàng thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng